تحت بخش: تشیع ـ شیعهتشیع ـ شیعه

با عرض سلام
از محضر معظم له خواستاریم قضاوت بفرمایند در مسئله ای که مؤمنین را دو گروه ساخته معمی به مسجد می آید و در صلوات بر رسول خدا، اصحاب را نیز داخل می کند و آن را حمل بر پاکان از اصحاب می کند
ولی معمم دیگر این کار را بدعت و ظلم به اهل بیت میداند و میگوید این توجیهات را خود پیامبر هم میدانست پس چرا اصحابش را داخل بر صلوات نکرد؟
اولی در جواب میگوید این کار باعث وفاق مسلمین میشود
دومی میگوید هر وقت آنها صلی الله علیه و سلم نگفتند ما نیز اصحاب را داخل میکنیم
حال حق با کدام یکی است زیرا دومی اولی را عادل نمیداند و نماز پشت سرش را ناصحیح
و آیا کسی از فقها در صلوات اصحاب را داخل کرده یا خیر؟
ادام الله ظلکم
التماس دعا‎ ‎

بسمه تعالی
السلام علیکم
حمل تنها کافی نیست چون موهم عموم است اگر با تصریح باشد اشکال ندارد.
8164
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله