تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

لطفا بفرمایید به چه دلیل به حضرت علی علیه السلام ابوتراب می گویند؟ آیا ایشان فرزندی یه نام تراب داشتد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
فرزندی به این نام نداشتند، آنچه در روایت آمده اینستکه حضرت در مسجد یا جای دیگری خوابیده بودند و بر تن و لباسشان خاک بوده، رسول الله ایشان را به عنوان ابو تراب صدا زدند.
6374
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله