تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

نظر معظم له در خصوص ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیهابا عمر چیست؟

بسمه تعالی
سلام علیکم
به بخش تألیفات رجوع کنید.
ازدواج ام کلثوم با عمر
http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-mas.php?booid=3
6144
مرکز حقایق اسلامی