تحت بخش: امامتامامت

در بحث غدیر، اشاره شده که ماجرای آیه کسی که آمد و درخواست عذاب کرد: ان کان هذا هوا الحق من عند فانزل ... و همچنین سال سائل بعذاب واقع ... مربوط به حارث بن نعمان است. در پاورقی هم اشاره شده که به تفاسیر اهل سنت مراجعه شود. من مدرک این قضیه را لازم دارم که آیا از بزرگان مفسرین اهل سنت هم اعتراف به نزول این قضیه در غدیر دارند یا خیر ( طبری و ابن کثیر و قرطبی و جلالین که قضیه را مربوط به کفار مکه دانسته اند. و فرد را نضر بن حارث معرفی می کنند ). در نهایت آیا امکان طرح این قضیه در برابر اهل سنت هست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این مطلب در چند مدرک سنّی آمده از جمله تفسیر ثعلبی.
در منابع آنها اسم آن شخص مختلف آمده.
6062
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله