تحت بخش: عصمتعصمت

آیا عصمت امری تشکیکی هست؟ عصمت انبیاء همگی یکسان بوده؟ عصمت مرتبه بالای تقواست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
تشکیکی بودن عصمت برای اینجانب ثابت نشده.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله