تحت بخش: شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...

کلمه باهتوهم در حدیث شریف اذا رایتم اهل الریب و البدع من بعدی فاظهروا البرائة منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعة و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و...آیا به معنای بهتان بستن است یا مبهوت ساختن؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
هر دو گفته شده، و خلاصه مقصود بی اعتبار کردن آن ها است در جامعه تا نتوانند افساد کنند.
7717
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله