تحت بخش: شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...

حضور محترم علامه عالیقدر میلانی(دامت برکاته)
1- آیا احادیثی که برداشته شدن قلم از شیعیان (حدیث رفع القلم) را در نهم ربیع الاول بیان می کند صحیح است؟
2- در صورت صحت چگونه معنا می شود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
قلم از آداب و سنن برداشته می شود نه احکام الزامیّه.
7557
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله