تحت بخش: شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...شرح: حدیث ـ خطبه ـ دعا و...

سلام علیکم و رحمه الله
در حدیثی امام صادق میفرمایند حرص حریص و یا کراهت کاره موجب افزایش و کاهش روزی نمیگرد
حال ممکن است دو اشکال پدید آید:
1- عده ای بگویند ما با کار زیاد همواره درامد بیشتری داریم(حرص موجب افزایش روزی میگردد)
2-عده ای دیگر یگویند پس در خانه مینشینیم و خدا خودش روزی میرساند
لطفا بفرمایید پاسخ اشکالات چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این روایت اشاره است به اینکه تمام آثار تابع حرص و فعالیت و یا عدم فعالیت نیست این ها زمینه ساز هستند و امور بید الله است.
7993
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله