تحت بخش: راویان حدیثراویان حدیث

در علل الشرائع - الشیخ الصدوق ج 1 ص 150 در مورد خطبه شقشقیه می خوانیم:
حدثنا محمد بن على ماجیلویه ، عن عمه محمد بن ابى القاسم ، عن احمد ابن أبى عبد الله البرقى ، عن ابیه عن ابن ابى عمیر، عن أبان بن عثمان ، عن أبان ابن تغلب عن عكرمة، عن ابن عباس
سوال اینجاست:
محمد بن على ماجیلویه
و
احمد ابن أبى عبد الله البرقى
از رجال مورد وثوق بوده اند در منابع شیعی یا خیر؟
اخیرا یک وهابی اسناد خطبه شقشقیه را با توجه به منابع و اسناد شیعی زیر سوال برده است

بسمه تعالی
السلام علیکم
احمد بن ابی عبدالله برقی ثقه است و محمد بن علی ماجیلویه از مشایخ است، و بزرگان مشایخ را توثیق می کنند.
6454
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله