تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

سلام علیکم.
1. آیا حدیث علی مع الحق و الحق مع علی در نزد اهل سنت صحیح است یا ضعیف؟ چندی قبل به این حدیث استناد کردم و طرف مقابل یکی از راویان آن را از نظر ذهبی ضعیف شمرد و روایت را تضعیف کرد.
2. یک روایت در چه حالتی صحیح، حسن، موثق یا ضعیف خواهد بود از نظر اهل سنت.

بسمه تعالی
السلام علیکم
این حدیث از نظر آن ها صحیح است قطعاً و اگر ذهبی اشکال کرده، در یکی از اسانید بوده، چون اسانیدش بسیار می باشد.
7658
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله