تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

آیا در نهج البلاغه خطبه ای هست که حضرت امیر المومنین (علیه السلام) در آن صراحتا خلفاء پیش از خود را مورد نکوهش قرار داده باشند.
لطفا موارد موجود را بیان کنید.

بسمه تعالی
سلام علیکم
خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه.
6465
مرکز حقایق اسلامی