تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل به عایشه فرمودند که اگر از جنگ منصرف نشوی طلاقت می دهم.
آیا اصل این حرف ثابت است؟
آدرس آن را لطفا بیان کنید
بعد از اینکه عایشه از جنگ منصرف نشد آیا حضرت امیر ایشان را طلاق دادند؟
در صورت طلاق می شود به ایشان ام المومنین گفت؟
بسیار متشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
این روایت در کتاب احتجاج 2 / 462 ـ 463 می باشد، و دیگر نباید از او تعبیر به ام المؤمنین کرد.
6410
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله