تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

اصولا در بررسی احادیث تنها بررسی سندی کفایت می کند؟ آیا منهج تصحیح روایات در نزد علمای خلف ، مقبول می باشد و یا حتما باید بحث سندی بشود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این یک بحث اساسی و مهم است که آیا وثوق به صدور کافی است هر چند سند بر حسب اصطلاح معتبر نباشد؟ و آیا عمل نمودن به خبر معتبر اصطلاحاً به مناط وثوق است یا تعبّدی است؟ و آیا دلیل اعتبار خبر نقل است یا سیره عقلائیه؟ و چون بحث مفصّل است باید حضوراً گفتگو شود.
موفق باشید
6298
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله