تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

در بررسی احادیث عقیدتی، آیا الزامی بر سخت گیری سندی همانند فقه می باشد یا خیر؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در قسمی از مسائل اعتقادی الزامی است.
6297
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله