تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

می خواستم نظر جناب عالی را در مورد حدیث «نحن حجج الله علی خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علینا » دانسته و دلیل تایید یا رد آن را جویا شوم . آیا به جز در تفسیر اطیب سند دیگری برایش وجود دارد ؟ از لحاظ متن نیز چه مؤیداتی دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
فعلاً مدرک دیگری سراغ نداریم ولی مؤیدات دارد.
6240
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله