تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

نظر معظم له درباره روایتی در اختصاص مفید که خطاب کردن غیر علی علیه السلام به امیرالمومنین را جائز میشمارد چیست؟ (مستدرک الوسائل ج10 ص 399-...اذ دخل علیه رجل من اهل السواد فقال السلام علیک یا امیرالمومنین)

بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورت اعتبار این روایت گفتن امیرالمؤمنین به غیر ائمه اطهار جائز نیست.
6189
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله