تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

نظر جنابعالی راجع صحت سند حدیث احمد بن اسحاق قمی ره در مورد نهم ربیع الاول چیست و قصد معصوم از "رفع قلم" چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
باید این خبر را به رفع ید از مستحبّات و آداب و سنن تفسیر کرد.
8482
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله