تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

یکی از این وهابیون میگفت یک روز حضرت رسول رفت خونه حضرت علی دید هیچی برای خوردن ندارن یک چند درهمی داد به علی و گفت این چند درهم رو برای اهل خونه خودت خرج کن ولی علی در راه این چند درهم رو به سائل داد . و اون وهابی میگفت علی به حرف رسول گوش نکرد و این چند درهم رو به سائل داد . و میگفت که هر امر رسول واجب الاطاعه نیست
لطفا به این شبهه پاسخ دهید

بسمه تعالی
السلام علیکم
قبلاً باید این روایت سنداً و متناً ملاحظه شود آنگاه در معنی و دلالت بحث نمود.
6153
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله