تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

سلام علیکم ـ آیا حدیث شریف کسا معتبر است؟ (لطفاً با ادله پاسخ دهید چون میخواهم پاسخ تشکیک دهندگان به این حدیث شریف را بدهم)

بسمه تعالی
السلام علیکم
در جلد دوم شرح زیارت جامعه به تفصیل بیان شده است.
8241
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله