تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

سلام علیکم
آیا حدیثی از امام صادق با این مضمون وجود دارد: کُلُّ ما لَم یَخرُج مِن هذَاالبَیت باطِل.
آیا این حدیث معتبر است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی وجود دارد و معتبر است. و تمام علوم اسلامی به توسّط اهل بیت اطهار علیهم السلام منتشر شده و هر که چیزی دارد از آن هاست، و هر آنچه مورد تأییدشان نباشد باطل است.
8116
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله