تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

اعتبار زیارت ناحیه مقدسه از جهت سند تا چه حد است؟
آیا میتوان به این زیارت اعتنا کرد؟
اگر سندش را بفرمایید ممنون میشویم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم شیخ مفید در کتاب مزار خود روایت کرده اند و در بعضی کتب دیگر موجود است. مگر کسی در انتساب کتاب مذکور تشکیک کند. به هر حال شما به قصد رجاء بخوانید.
7962
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله