تحت بخش: شبهاتشبهات

وقتی پیامبر اکرم معصوم بودند و قول و فعل ایشان، موید من عندالله؛ چرا در جاهایی از قرآن خداوند ایشان را بازخواست می کنند؟ مثل سوره تحریم و غیره.
آیا لزومی دارد بپذیریم معصوم در جزئیات زندگی شخصی خود هم خالی از اراده و اختیار شخصی بودند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
تعبیرات به "عفا الله عنك" و "ليغفر لك الله" و امثال ذلک در قرآن با وجود دلائل عقلی و نقلی از قرآن و حدیث بر عصمت مطلقه قابل تأویل هستند، موفق باشید.
6698
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله