تحت بخش: شبهاتشبهات

سلام. در خصوص ماموريتي كه پيغمبر به خالد بن وليد داد و او بسياري را به كشتن داد توضيح بفر ماييد آيا صحيح است و چگونه با عصمت پيغمبر قابل جمع است و آيا افراد صالحي نبودند كه پيغمبر خالد را فرستاد ؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این قضیّه واقع شده و حضرت تدارک کردند، اگر نمی کردند منافات داشت.
7938
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله