تحت بخش: شبهاتشبهات

ایا یکی از ملاک های ازدواج پیامبر (ص) با حضرت خدیجه (س) موقعیت اقتصادی ایشان بود؟ ایا این ملاک برای ازدواج با حضرت خدیجه (س) دستور خداوند بود یعنی ایا خداوند به رسولش دستور داد تا با خدیجه (س) ازدواج کن چون موقعیت خوب مالی دارد؟
لطفا جواب مفصلی در این باره دهید تا بنده از عدم حب به مال در وجود پیامبر (ص) اطمینان حاصل کنم.
والسلام علیکم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
هنوز بنده دلیلی ندیدم که ملاک چنان بوده، پس اوّل باید مطلب ثابت شود سپس بحث کنیم.
موفق باشید
6084
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله