تحت بخش: زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)

آیا این کلام که عایشه بعد از جریان جنگ جمل توبه کرده درست است یا خیر؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
طرفداران او مدّعی هستند توبه کرده ولی ثابت نیست مخصوصاً که نوشته اند وقتی خبر استشهاد حضرت امیر به او رسید جشن گرفت.
و آیا توبه کسی که باعث قتل 20000 نفر شده مؤثر است با اینکه قبلاً او را از خروج بر علیه امام زمان بر حق بر حذر داشته اند و چقدر موعظه نموده اند؟
6333
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله