تحت بخش: سیره و فضائلسیره و فضائل

در قرآن کریم ، در سوره کهف آیه 110 : آمده که از قول پیامبر میفرمایند من بشری مثل شما هستم و فرق من با شما در دریافت وحی است.
پس چگونه میشود شعونات گوناگونی قدرت معجزه و علوم ائمه و ... در یک فرد جمع شود؟ در صورتی که قرآن کریم میفر ماید من بشری مثل شما هستم .
خواهشن برای پاسخ گویی از آیات و روایات استفاده کنید. ممنون از لطف شما.
و من الله توفیق

بسمه تعالی
السلام علیکم
این آیه مبارکه در مقام ردّ بر کسانی است که حضرت را از بشر نمی دانستند و در مقام بیان اینستکه بشر هم می تواند به مراتب عالیه ایکه فوق آن مرتبه ای نیست واصل گردد. به ذیل آیه (فمن کان یرجو...) دقّت کنید، و در مورد علم و معجزه و سایر مقامات انبیاء و ائمه به آیات دیگر قرآن مجید مراجعه کنید.
موفق باشید
7430
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله