تحت بخش: سیره و فضائلسیره و فضائل

آیا حضرت محمد در امور روزمره و عادی اشتباه میکرده یا مطلقاً معصوم میباشد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر اینجانب معصوم در امور شخصیّه و جزئیّه نیز معصوم است.
6154
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله