تحت بخش: تفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسرانتفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسران

"سبیل المومنین" در آیه سبیل 115 سوره نساء چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در قرآن مجید سبیل المجرمین هست و سبیل المؤمنین، این دو سبیل در تقابل هستند در طول تاریخ، و شکی نیست که سبیل المؤمنین همان راه اهل بیت علیهم السلام است.
8246
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله