تحت بخش: تفسیر آیات و شأن نزولتفسیر آیات و شأن نزول

سلام علیکم، آیا اینکه کلمه «أهل البیت» در آیه تطهیر را مفعول به از باب اختصاص بگیریم بهتر از این نیست که منادی برای ندای مقدّر؟
التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
اینجا از موارد اختصاص نیست، و با وجود خطاب به «عنکم» و غیره احتیاج به تقدیر اداة نداء نیست.
8610
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله