تحت بخش: تفسیر آیات و شأن نزولتفسیر آیات و شأن نزول

سلام
آیه ی والسابقون الاولون در سوره حشر نسبت به چه کسانی است مگر صحابه مومنان حقیقی نبودند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در بین صحابه منافق بسیار بوده، و آیه مبارکه (وما محمد إلّا رسول...) دالّ است بر سوء عاقبت اکثریت آنان.
8442
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله