تحت بخش: آیاتی در شأن اهل بیت (علیهم السلام)آیاتی در شأن اهل بیت (علیهم السلام)

چرا کلمه أهل در آیه شریفه تطهیر منصوب است (اهل البیت)، با توجه به اینکه اگر أهل بدل کل از کل یا عطف بیان برای ضمیر "کم" باشد باید کلمه "أهل" مجرور باشد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
با تقدیر حرف ندا، و چون "اهل" مضاف است به "البیت" منصوب است، چون منادای مضاف همیشه چنین است.
6052
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله