تحت بخش: آیاتی در شأن اهل بیت (علیهم السلام)آیاتی در شأن اهل بیت (علیهم السلام)

در آیه تطهیر لام لیطهرکم برای تعلیل از چه چیزی آمده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
"لیطهّرکم" عطف شده بر "لیذهب".
6636
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله