تحت بخش: شبهات و دیگر پرسشهاشبهات و دیگر پرسشها

فرض كنید قراره یک شخص مادی گرا و یا ماتریالیست كه اصلا گوشش بدهكار نیست...میگه خدا رو نشون بده..میگه خوب نماز میخونیم كه بندگی كنیم؟كه چی؟اصلا چرا باید وضو بگیریم؟چرا باید دوبار سجده بریم...؟اینو چطور راضی میكنید؟چطور باید خدا را برایش اثبات کنیم؟
آیا باید از راه براهین عقلی وارد شد؟
یا از همان اول فوائد علمی،که علم روز برای نماز و وضو و....گفته براش بگیم؟(که مثلا دین ما گفته وضو اینطوری است وعلم روز هم گفته وضو این فوائد رو داره)
به نظرتون کدوم بهتره؟وکدوم رو باید اول انجام داد؟
برخی میگویند آنها را با منطق وبرهان وبراهین عقلی(نه دینی) نمیتوان اثبات خدا را برایشان انجام داد،ومیگویند بهترین راه اینست که مثلا به عنوان نمونه فوائد وضو را از نظر علم روز ویا فوائد غسل را ،سجده کردن را و....را برایشان بگوییم(که در اینترنت وجود دارد)،
آیا این راه بهتر است یا اینکه ابتداءا با براهین عقلی ومنطقی ،خدا وقرآن وپیامبر را اثبات کنیم وسپس برای تایید حرف فوائد علمی این اعمال را نیز بگوییم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
راه اثبات باری تعالی به دلائل عقلی درست است، و پس اینکه ایمان آورد صحبت از رسالت و شریعت و احکام عملیّه بشود.
6476
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله