تحت بخش: شبهات و دیگر پرسشهاشبهات و دیگر پرسشها

اولین کافر کیست؟ آیا روایتی در این زمینه آمده که جز ابلیس، شخص دیگری را معرفی کند؟
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
یعنی قبل از ابلیس؟
8319
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله