تحت بخش: شبهات و دیگر پرسشهاشبهات و دیگر پرسشها

در مقتل الحسین مقرم و تهذیب الاحکام طوسی و الذکری لشهید: «يا أختاه يا أم كلثوم، يا فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جيباً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنطقنج هراً ایا به منظور نهی کردن از گریه و زاری امام حسین به دخترش گفته این سخنان را؟چون یکی از وهابیون میگفت امام حسین که این حرفا رو زده به منظور نهی کردن بوده که بعد از شهادت گریه و زاری نکنند
لطفا به سخنان این وهابی جوابی محکم دهید

بسمه تعالی
السلام علیکم
هرگز حضرت رسول و ائمه از گریه نهی نمی کنند، بلکه در صحاح اهل سنت وجود دارد که پس از جنگ احد و شهادت حضرت حمزه علیه السلام حضرت رسول مردم را بر عزاداری و گریه و غیر ذلک بر حمزه تشویق فرمودند، و روایات گریه خود حضرت رسول بر شهادت امام حسین ـ وقتی جبرئیل به ایشان خبر داد ـ در صحاح نیز موجود است. اولین کسیکه از گریه نهی کرد عمر بن الخطاب بوده.
6115
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله