تحت بخش: انبیاانبیا

در آیۀ 150 سوره اعراف آمده: (وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ) آیا اینکه حضرت موسی سر برادرش را بگیرد و بکشد منافات با عصمتش ندارد. آن هم سر شخصی مثل هارون را؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
باید به نحوی تأویل شود که با عصمت منافات نداشته باشد، و این کار را مفسّرین انجام داده اند.
6065
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله