تحت بخش: انبیاانبیا

آیا نسل انسان از ازدواج فرزندان آدم و حوا تکثیر شده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
فرشته‌ای بوده که با ازدواج با او تکثیر نسل شده.
9500
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله