تحت بخش: انبیاانبیا

سلام "افصح منی لسانا"یعنی چه آیا باتوجه به لکنت حضرت موسی پس برادرش هارون افصح است - آیا لکنت با فصاحت تضاد دارد یا قرابت کلا توضیحات کامل راجع به لکنت حضرت موسی و فصاحت وافصح بودن هارون ع بفرمایید یا منبع معرفی کنید با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
منظور این نیست که ما می گوئیم فصاحت و بلاغت، بلکه این کلمه در لغت عرب به معنای قدرت بهتر بر بیان مقصد آمده. به کتاب المفردات فی غریب القرآن نیز مراجعه کنید.
موفق باشید
7770
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله