تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

آیا قضیه زعفر جنی درست است؟ وموقع فوتشان کی بوده است؟ و آیا این که میگویند مرحوم آقای بروجردی برای ایشان مجلس ختم گرفته است چگونه است؟ وآیا میتوان بر بالای منبر این قضیه را تعریف کرد؟
لطفا منبع این روایت را نیز بیان بفرمایید؟
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر خواستید بالای منبر بگویید از خود روضة الشهداء نقل کنید.
6335
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله