تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

آیا حضرت زینب (علیها السلام) در کوفه سر خود را به کجاوه زد یا این خبر جعلی است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
عمده وجه سؤال اینستکه این کار جَزَع است و نباید جَزَع نمود.
جواب اینستکه جَزَع مورد نهی است اما بر امام حسین (علیه السلام) استثناء شده.
3469
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله