تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

باسلام
ایا امامان معصوم در عزاداری ها سیدالشهدا قمه می زدن می کردن ؟ایا در کتب معتبرما این عمل از سوی امام معصوم امده؟
اگر پاسخ منفی است با توجه به این نکته که امام در انجام مستحبات هم امام است و احدی نمی تواندچه ازنطرکیفی وکمی از امام در انجام مستحبات پیشی بگیرد پس چگونه بعضی از علمای ما این کار را مستحب دانسته؟
درپناه حضرت حجت باشید التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
مستحب دانستن بعضی از علماء از باب مصداقیت برای عمومات و اطلاقات عزاداری و شعائر است نه به استناد به دلیل خاص.
8896
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله