تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

سلام علیکم، سؤالی که ذهن بنده رو به خود مشغول کرده این است که چطور شد حسین (علیه السلام) در مقابل استبداد و کودتای یزید ساکت ننشست و علیه او قیام کرد و شمشیر کشید ولی علی (علیه السلام) در برابر ظلم و دیکتاتوری و زورگویی خلفای راشدین نه شمشیر کشیدند نه به اهل مکه و مدینه و کوفه جهت یاری رساندن در جنگ نامه نوشتند و نه اصلا در فکر جنگ بودند و بلکه حتی به خلفا هم مشورت می دادند.

بسمه تعالی
السلام علیکم
اشتباه همین است، حضرت کودتا نکردند و شمشیر نکشیدند، بیعت نکردند مثل پدرشان امیرالمؤمنین (علیه السلام)، و مورد غضب حکومت قرار گرفتند و شهید شدند.
8318
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله