تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

آیا حضرت قاسم در روز عاشورا با دختر امام حسین بنام فاطمه ازدواج نموده اند؟
اگر بله لطفا سندش را بفرمایید.
و آیا درست است که ما در ایام حزن و ماتم بیاییم مراسم عروسی حضرت قاسم بگیریم و جشن و پایکوبی کنیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
چگونگی آن موضوع واضح نیست. و به هر حال جشن گرفتن در ایام حزن جایز نیست.
7969
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله