تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

برهنه شدن در عزای حسینی و فاطمی اگر ندانیم از نگاه نامحرم و نگاه نا محرمانه محفوظیم چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در جائی برهنه شوند که اطمینان داشته باشند حال اگر نامحرمی نگاه کرد خود گناهکار است.
7966
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله