تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

ایا در منابع شیعی مدرک صحیحی برای سینه زنی داریم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
برای خصوص سینه زنی مدرک لازم نیست، چون سینه زنی یکی از روشهای عزاداری است که در منابع مدرک فراوان دارد.
6105
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله