تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم
نظرتان را در رابطه با حد سب دشمنان اهل بیت بیان فرمایید؟
به طور خاص در ایام هلاکت دومی؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
از آنچه در روایات وارد شده تجاوز و تعدّی نشود.
7539
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله