تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

دلیل تجویز لعن در اسلام چیست؟ و نیز لعن یزید دلیلش چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
خود قرآن مجید، مگر قرآن نمی خوانید!
ظالمین ملعون هستند، و یزید هم از مصادیق تامّه می باشد.
7414
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله