تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

چقدر باید انسان امید به شفاعت داشته باشد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
نه به قدری که جرأت بر گناه پیدا کند.
6885
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله