تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

چرا آنقدر كه از ابابكر و عمر لعنة الله عليهما سخن در ميان است از عثمان نيست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اولاً: همیشه مؤسّس مورد نظر است.
ثانیاً: عثمان را خودشان هم طعن می کنند و لذا به قتل رساندند.
6875
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله