تحت بخش: شفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائتشفاعت ـ توسل ـ لعن ـ برائت

باسلام و تحیات قلبی
از آنجا که مسئله تبری و همچنین وحدت اسلامی دو فریضه موکد در دین اسلام هستند؛ اما تعارضی در عمل بدان وجود دارد که اگر شیعه بخواهد علنا به لعن و تبری از ظالمان به اهل بیت بپردازد، نوعی اهانت به مقدسات اهل سنت بوده و مسئله وحدت اسلامی به تفرقه کشیده شده و جامعه مسلمین بهم می ریزد. پس چگونه می توان دو فریضه ی "تبری" و "وحدت" را با هم جمع نمود؟
باتشکر و التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
وقتی بحثی اعتقادی پیش بیاید که انسان باید از مذهب دفاع کند و یا دیگران را دعوت کند، باید حقیقتِ عقیده ذکر شود، ولی به دو شرط: اول مستند و دوم متین و مؤدّب و این وظیفه است و نباید کوتاهی نمود، و البته باید آداب معاشرت حسنه رعایت شود حتی با غیر اهل اسلام در همه احوال، موفق باشید.
9632
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله